Een eendenkooi in de Weerribben.

"De Kooi van Pen".

Deze is in 1884 opgericht in het noorden van het buurtschap de Wetering.

Door de legakkers, die tussen de trekgaten lagen, weg te halen is de kooiplas ontstaan.

(Trekgaten daar werd vroeger de turf uit gewonnen en legakkers daar lag het turf op te drogen.)

Samen met zes vangpijpen vormde de kooiplas de eendenkooi.

In 1917 werd de kooi nogmaals uitgebreid met een kooiplas en zes vangpijpen.

Zo zijn er meerdere kooiplassen ontstaan met vangpijpen.

Nu bestaat hij uit vijf kooiplassen met 18 vangpijpen in het totaal.

Drie generaties Pen hebben dit in stand gehouden, te weten :

1884 Jan Harmens Pen, zoon Harm Jans Pen en kleinzoon Jan Pen.

In de tweede wereldoorlog is het over gegaan naar het rijk.

Daarna volgende de kooikers :

Joost ter Meer, pachter van Staatsbosbeheer als kooiker.

Wim ten Klooster, pachter van Staatsbosbeheer als kooiker.

tot 1998.